Alle medewerkers.

Chantal van Buren

On 28 September, Chantal van Buren became the latest addition to Groenewout’s office management team. After gaining an Associate Degree in Office Management from the Schoevers educational institution, she fulfilled various office management and project management roles. At Groenewout, Chantal is now working alongside Yaneke de Roon and Inge Tunderman. They are responsible for all the secretarial activities, provide project support to the consultants and also take care of project-related administrative tasks.

Chantal van Buren

Per 28 september 2021 versterkt Chantal van Buren het officemanagement bij Groenewout. Na het behalen van haar Associate Degree Officemanagement aan Schoevers, is zij werkzaam geweest in diverse functies op office- en projectmanagement gebied. Bij Groenewout is Chantal, samen met Yaneke de Roon en Inge Tunderman, verantwoordelijk voor alle secretariële werkzaamheden, projectsupport aan adviseurs en tevens voor de uitvoering van projectadministratieve werkzaamheden.

Jelmer Nomen

Jelmer Nomen has been working as a consultant at Groenewout since 1 November 2021. Before that, he spent ten years at Hutchison Ports ECT Rotterdam, including in the role of Senior Business Analyst. This enabled Jelmer to gain extensive experience in performing complex data analysis of both manual and mechanized logistics operations, and in setting up operational business models in support of the associated feasibility studies/business cases. Additionally, he is familiar with business process...

Jelmer Nomen

Jelmer Nomen is sinds 1 november 2021 werkzaam als consultant bij Groenewout. Hiervoor is Jelmer 10 jaar werkzaam geweest als (Sr.) Business Analyst bij Hutchison Ports ECT Rotterdam. Gedurende deze periode heeft Jelmer ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van complexe data analyses van (gemechaniseerde) logistieke operaties en het opzetten van rekenmodellen ter ondersteuning van de bijbehorende haalbaarheidsstudies / business cases. In aanvulling daarop is Jelmer ook bekend met business process management (BPM) en business intelligence (BI). Jelmer heeft een Master...

Etienne Teunissen

Etienne Teunissen joined Groenewout’s team of consultants on 1 November 2021. Before that, he worked as an engineer at a manufacturer of material handling equipment, where he was responsible for the design and realization of logistics systems. Within Groenewout, Etienne is mainly focusing on logistics feasibility studies and the design of highly mechanized warehouse operations such as e-commerce distribution centers, among other things. Etienne has a bachelor’s degree in Mechanical Engineering and a master’s degree...

Etienne Teunissen

Etienne Teunissen is op 1 november 2021 gestart als consultant bij Groenewout. Hiervoor heeft Etienne gewerkt als engineer bij een producent van material handling equipment. Hierbij was hij verantwoordelijk voor concept en realisatie van logistieke systemen. Binnen Groenewout zal Etienne zich met name richten op de logistieke haalbaarheidsstudies en ontwerp van sterk gemechaniseerde magazijnoperaties zoals onder meer e-commerce distributiecentra. Etienne heeft een Bachelor Degree in Mechanical Engineering en een Master Degree in Mechanical Engineering (Transport...

Willem de Koning

Willem de Koning joined Groenewout as a senior consultant on 1 June 2021. He made the move following 12 years in various roles at a market leader in material handling solutions. Prior to that, Willem had been responsible for the concept and system design of new material handling systems for companies including Amazon and DHL. Within Groenewout, Willem is mainly focusing on logistics feasibility studies and the design of mechanized warehouse operations such as...

Willem de Koning

Willem de Koning werkt sinds 1 juni 2021 als senior consultant bij Groenewout. Hiervoor is Willem 12 jaar in diverse rollen werkzaam geweest bij een marktleider in material handling oplossingen. Hier was Willem verantwoordelijk voor het concept- en systeemontwerp van nieuwe material handling systemen voor onder andere Amazon en DHL. Binnen Groenewout zal Willem zich met name richten op de logistieke haalbaarheidsstudies en ontwerp van sterk gemechaniseerde magazijnoperaties zoals onder meer e-commerce distributiecentra. Willem heeft...

Mark van der Boor

Mark van der Boor is in september 2021 toegetreden tot het team van consultants van Groenewout. Mark heeft een bachelor- en masterdiploma (beide cum laude) in Toegepaste Wiskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. In 2021 rondde Mark zijn proefschrift af aan de Technische Universiteit Eindhoven, getiteld "Hyper-Scalable Load Balancing", waarin hij schaalbare algoritmes ontwerpt voor grootschalige wachtrijnetwerken. Mark is gespecialiseerd in (logistieke) modellering, besliskunde (operations research), data-analyse en programmeren/simulatie. Hij richt zich voornamelijk op data-driven...

Mark van der Boor

Mark van der Boor joined Groenewout’s team of consultants in September 2021. Mark has a bachelor’s degree and a master’s degree (both cum laude) in Applied Mathematics from Eindhoven University of Technology. At the same university, Mark completed his PhD thesis titled 'Hyper-Scalable Load Balancing', on designing scalable algorithms for large-scale queueing networks, in 2021. Mark is specialized in (logistics) modeling, operations research, data analysis and programming/simulation. He primarily focuses on data-driven supply chain and logistics...