Alle medewerkers.

Willem de Koning

Willem de Koning joined Groenewout as a senior consultant on 1 June 2021. He made the move following 12 years in various roles at a market leader in material handling solutions. Prior to that, Willem had been responsible for the concept and system design of new material handling systems for companies including Amazon and DHL. Within Groenewout, Willem is mainly focusing on logistics feasibility studies and the design of mechanized warehouse operations such as...

Willem de Koning

Willem de Koning werkt sinds 1 juni 2021 als senior consultant bij Groenewout. Hiervoor is Willem 12 jaar in diverse rollen werkzaam geweest bij een marktleider in material handling oplossingen. Hier was Willem verantwoordelijk voor het concept- en systeemontwerp van nieuwe material handling systemen voor onder andere Amazon en DHL. Binnen Groenewout zal Willem zich met name richten op de logistieke haalbaarheidsstudies en ontwerp van sterk gemechaniseerde magazijnoperaties zoals onder meer e-commerce distributiecentra. Willem heeft...

Mark van der Boor

Mark van der Boor is in september 2021 toegetreden tot het team van consultants van Groenewout. Mark heeft een bachelor- en masterdiploma (beide cum laude) in Toegepaste Wiskunde van de Technische Universiteit Eindhoven. In 2021 rondde Mark zijn proefschrift af aan de Technische Universiteit Eindhoven, getiteld "Hyper-Scalable Load Balancing", waarin hij schaalbare algoritmes ontwerpt voor grootschalige wachtrijnetwerken. Mark is gespecialiseerd in (logistieke) modellering, besliskunde (operations research), data-analyse en programmeren/simulatie. Hij richt zich voornamelijk op data-driven...

Mark van der Boor

Mark van der Boor joined Groenewout’s team of consultants in September 2021. Mark has a bachelor’s degree and a master’s degree (both cum laude) in Applied Mathematics from Eindhoven University of Technology. At the same university, Mark completed his PhD thesis titled 'Hyper-Scalable Load Balancing', on designing scalable algorithms for large-scale queueing networks, in 2021. Mark is specialized in (logistics) modeling, operations research, data analysis and programming/simulation. He primarily focuses on data-driven supply chain and logistics...

Brenda Klep

Brenda Klep has been a consultant in the Groenewout team since January 2021. Brenda has a master’s degree in Econometrics & Operational Research from Tilburg University, a minor in Actuarial Science from the University of Amsterdam and a postdoc in Actuarial Science from the Actuarieel Instituut in the Netherlands. In the two years prior to joining Groenewout, Brenda’s role as a supply chain analyst enabled her to gain valuable experience in performing network optimization studies...

Brenda Klep

Sinds januari 2021 maakt Brenda Klep als consultant deel uit van het team van Groenewout. Brenda heeft een Master Degree in Econometrics & Operational Research van de Universiteit van Tilburg, een Minor Actuarial Science van de Universiteit van Amsterdam en een postdoctoraal Actuariaat van het Actuarieel Instituut. Brenda heeft de afgelopen twee jaar als Supply Chain Analist gewerkt, waarin zij ervaring heeft opgedaan met het uitvoeren van netwerk optimalisatie studies en het opzetten van horizontale...

Rob Besten

Rob Besten has been part of the Groenewout team of consultants since March 2019. Rob has a bachelor's degree in Econometrics and Operations Research as well as a master's degree in Business Analytics and Operations Research, both from Tilburg University. He is specialized in modeling, operations research and logistics optimization. With his specific expertise, Rob is primarily focused on projects related to inventory management, warehouse design and network distribution studies.